Formlar

 

Açıklamalar:
Sayfaların sol alt kısmındaki dip not bilgileri (sarı renk ile gösterilmiş) doldurulmalı ve sonrasında sarı renkli işaretlendirmeler kaldırılmalıdır.
Formlar Açıklamalar
01 Proje Teklif ve Değerlendirme Formu Başvurular bapsis.sdu.edu.tr adresinden alınmaktadır.
02 Avans Talep Formu Sadece Güdümlü Proje (Performans) Yolluk Yevmiye Giderleri için Hazırlanmalı.
03 Ön Ödeme (Avans) Kapatma Formu  
04    
05 Genel Satın Alma Talep Formu*

*Form 5 Elektronik ortamda bap@sdu.edu.tr adresine gönderilmelidir.

*BAP Proje harcamalarında Avans yöntemi ile harcama yaptırılmayacak olup Proje Yürütücülerinin Malzeme Alım Teklif Formu ile başvurmaları halinde Teklif Değerlendirme Yöntemiyle malzemeler BAP tarafından temin edilerek malzeme alım işlemi gerçekleştirilecektir.

 

06 Proje Gelişme Raporu  
07

Proje Sonuç Dilekçesi

 Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık ve Münferit Projelerinin Sonuç Raporu

 Proje Sonuç Raporu Yazımında Uyulması Gereken Kurallar (Sadece Münferit Projeler İçin)

08

Proje Ek Süre Talep Formu

 

09 Proje Yürütücüsü Değişiklik Formu* *Yürütücü değişikliği formundaki ikinci sayfa (İmza Sirküleri) projeyi devralan kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.
10 Kalemlerarası Para Aktarım Formu  
11 Proje Personeli Değiştirme Formu  
12 Proje İptal Talep Formu  
13 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi* Yurtdışı Gündeliklerin Ödenmesine Dair Karara Göre Ödenecek Konaklama Bedeline Ait Örnekler.

*Yolluk bildirimi hazırlanırken Avans alınmış ise Yolluk ve Yevmiye için avansın hesaba geçtiği tarihin Merkez Bankası EFEKTİF SATIŞ kurundan, Kongre Katılım, Analiz vb. Hizmet Alımları için Fatura tarihindeki Merkez Bankası DÖVİZ ALIŞ kurundan,

Avans alınmamış ise Yoluk ve Yevmiye ödemelerinde Beyan Tarihindeki Merkez Bankası DÖVİZ SATIŞ kuru, Kongre Katılım, Analiz vb. Hizmet Alımları için Fatura tarihindeki Merkez Bankası DÖVİZ ALIŞ kurundan hesaplanarak Yolluk Bildirimi doldurulmalıdır.

Kongre, Sempozyum, Toplantı ve Kurslara Katılım için ödemelerde 

1- Kamu Kurumlarınca düzenlenen organizasyonlar için Kamu Kurumunun Döner Sermaye Birimi üzerinden gerçekleştirdiği organizasyonlarda FATURA veya fatura temin edilememişse ilgilinin katıldığı kongre kurs ve toplantıiçin verildiği açıkça belli olan "katılım ücretini gösteren belge" , Diğer durumlarda ise MUHASEBE YETKİLİSİ imzalı ALINDI BELGESİ,

2- Dernek ve Vakıflarca Düzenlenen Organizasyonlar için Dernek veya Vakıf tarafından düzenlenen TAHSİLAT MAKBUZU,

3- Şirketlerce düzenlenen Organizasyonlar için se FATURA gerekmektedir.

Detay için Yazı 1.

                 Yazı 2.

*Ilgili günün kur bilgilerini gösteren https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.php
(T.C. Merkez Bankası) sayfasının çıktısı eklenmelidir.

Yurtdışı Gündeliklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ve Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel
14 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi Formu*

*Konaklama ve uçak bilet ödemelerinin görevlendirme belgesinde belirtilmesi gerekmektedir.
*Konaklamanın günlüğü yevmiyenin günlüğüne göre dikkate alınır.
Yolluk Ödemelerinde Kadrolu Öğretim Elemanları İçin Rektörlük Görevlendirmesi, Kadrolu Olmayanlar İçin Enstitü Görevlendirmesi gereklidir.

*Yolluk ödemelerinde Yolluk Görevlendirmesi olmadan avans verilmeyecektir.
*Yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve defasında 10 gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin 1.5 katına kadar olan kısmı ödenir.

h Cetveli 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah KanunuHükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları -2024
15 Harcama Pusulası Formu 117 seri no'lu KDV Tevkifat Tablosu
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69. Maddesine Göre Bazı Tevkifat Oranları
16    
     
17 Proje Başlığı Değişiklik Formu