BAP Komisyonu

 

Prof. Dr. Mehmet SALTAN

Rektör Yardımcısı

e-mail:

mehmetsaltan@sdu.edu.tr

Komisyon Başkanı

Tel: +90 (246) 211 10 18

Prof. Dr. Ramazan ERDEM

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

e-mail:
ramazanerdem@sdu.edu.tr

Tel: +90 (246) 211 8341

Doç. Dr. Şule Sultan UĞUR

Mühendislik Fakültesi

e-mail:

suleugur@sdu.edu.tr

Tel: +90 (246) 211 1178

Prof. Dr. Mekin SEZİK

Tıp Fakültesi

e-mail:
mekinsezik@sdu.edu.tr

Tel: +90 (246) 211 9183

Prof. Dr. Çağlayan BALKAYA Mühendislik Fakültesi

e-mail :

 caglayanbalkaya@sdu.edu.tr

Tel: +90 (246) 211 1360

Prof. Dr. Hüseyin GÜL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

e-mail :
huseyingul@sdu.edu.tr

Tel: +90 (246) 211 0489

Doç. Dr. Sema YURDAKUL

Mühendislik Fakültesi

e-mail :

semayurdakul@sdu.edu.tr

Tel: +90 (246) 211 1271

Doç. Dr. Rağbet Ezgi DURAN

Fen-Edebiyat Fakültesi

e-mail :

ezgiduran@sdu.edu.tr

Tel: +90 (246) 211 4152

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ

Fen Edebiyat Fakültesi

e-mail :
cevdetyilmaz@sdu.edu.tr

Tel: +90 (246) 211 4147

Doç. Dr. Murat AKTEN

Mimarlık Fakültesi

e-mail :
muratakten@sdu.edu.tr

Tel: +90 (246) 211 3979

Doç.Dr. Oktay KÖSE

Güzel Sanatlar Fakültesi

e-mail :
oktaykose@sdu.edu.tr

Tel: +90 (246) 211 3548

Prof.Dr. Serdal TERZİ Koordinatör

e-mail :


serdalterzi@sdu.edu.tr

Tel:+90(246)211 1040

Zeynel TUFAN

BAP Y.B. Şube Müdürü (Raportör)

email :
zeyneltufan@sdu.edu.tr

Tel: +90 (246) 211 10 44