Yolluk Giderleri Ödemesi

Lisansüstü Projelerinde Alan ve Arazi Çalıışmaları Yolluk Giderleri Ödemesi

Bilimsel Araştırma Projelerinde yürütülmekte olan lisansüstü tez projelerinde tüm alan ve arazi çalışmaları için öngörülen yolluk giderlerinin ödenebilmesi öğrenci ve yürütücünün  aynı tarihlerde ya da öğrencinin tek başına görevlendirme yapılması halinde ödeme yapılacaktır. Proje yürütücüsü için tek başına görevlendirme alınırsa tüm alan ve arazi çalışmaları için yolluk giderleri ödenmeyecektir.

Yayın Tarihi: 22/07/2014
Okunma Sayısı: 12230