Dokümanlar

Bap Yurtiçi Gündelik Tutarları H Cetveli Genel Satın Alma Talep Formu 2019 Yılında Yürütülen Projeler Güdümlü Proje Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Ölçütleri Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Ölçütleri Dosya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Ölçütleri 2 TÜBİTAK 2017 UBYT Dergi Puan Listesi Bilimsel Etkinlik Bap Komisyon Kararı 12 Bilimsel Etkinlik Bap Komisyon Kararı 11 Bilimsel Etkinlik Bap Komisyon Kararı 10 Bilimsel Etkinlik Bap Komisyon Kararı 10 Bilimsel Etkinlik Bap Komisyon Kararı 9 Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Ölçütleri_2 Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Ölçütleri Bilimsel Etkinlik Bap Komisyon Kararı 5 Bilimsel Etkinlik Bap Komisyon Kararı 6 Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Ölçütleri Kongre Katılımı Bilimsel Etkinlik Bap Komisyon Kararı Bilimsel Etkinlik Bap Komisyon Kararı Bap Komisyon Kararı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Ölçütleri YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Ek Kararı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Ek Kararı Bilimsel Etkinlik Kararları Bilimsel Etkinlik Kararları Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Ölçütleri Kurs - Kongre - Sempozyum Katılım Detayları Malzeme Alım Teklif Formu 14.06.2016 TÜBİTAK SGK Bilgi Formu Proje Başlığı Değişikliği Formu Ön Ödeme (Avans) Talep Formu Ön Ödeme (Avans) Kapatma Formu Kurum Hissesi Tubutak_Esaslar TAGEM SANTEZ 2008FakulteBazindav3 2014 Gündelik-Konaklama Miktarları yolluk sunumu 117 nolu Kdv Tebligi Bap İlkeleri v3 Bilgi İşlem Duyurusu BAP Yönergesi BAP İlkeleri Başvuru Formları Yurt İçi/Yurt Dışı Yolluk Bildirim Formu Güdümlü Proje Başvuru Formu Bilimsel Etkinlik Kararları Performans Başvuru Formu Sonuç Dilekçesi 2016 H-Cetveli H-Cetveli 2013 Doğrudan Temin Formu Malzeme Alım Teklif Formu Proje Sonuç Raporu Proje Sonuç Raporu Yazımında Uyulması Gereken Kurallar Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69. Maddesine Göre Bazı Tevkifat Oranları Harcama Pusulası Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirim Formu Yurtdışı Gündeliklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yurtdışı Geçici Görev Yolluk Formu Proje İptal Talep Formu Proje Personeli Değiştirme Formu Kalemlerarası Para Aktarım Formu Proje Yürütücüsü Değişiklik Formu Proje Ek Süre Talep Formu Proje Başlığı Değişiklik Formu Proje Gelişme Raporu Doğrudan Temin Talep Formu Performans Performans Kanıtlayıcı Belgeler Performans Proje Dosyası (Güdümlü) Örnek Kanıtlayıcı Belgeler Örenk Performans Başvuru Formu Beyan Formu Beyan Formu Performans Başvuru Formu Güdümlü Proje Performans 2018 Yılı Performans Beyan Formu Performans Başvuru Duyurusu 2018 Yılı UBYT Dergi Puan Listesi Performans Puan Detayları 2018 Yılı Performans Başvuru Formu 2017/02 Performans Web 2017-01 bap-komisyon-performans SDÜ Yönetim Kurulunun 01.09.2016 tarihli 674/9 Sayılı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Kararı Avans Talep Formu 2016 Yılı UBYT Dergi Puan Listesi 2016 Yılı Güdümlü Proje Akademik Faaliyet Başvuru Formu ÖRNEĞİ 2016 Yılı Güdümlü Proje Akademik Faaliyet Başvuru Formu 2016 - 07 bap-komisyon-performans Güdümlü Proje 2016-05 performans web 2016 - 03 bap-komisyon-performans 2016 - 02 bap-komisyon-performans 2016 - 01 bap-komisyon-performans UBYT 2015 Dergi Listesi 2015 - 005 bap-komisyon-performans 2015 - 05 bap-komisyon-performans 2015 - 04 bap-komisyon-performans 2015 - 04 bap-komisyon-performans 2015 - 03 bap-komisyon-performans Bap Performans Başvurusu Örnek Form UBYT 2014 Dergi Listesi Performans Değerlendirme Yönergesi 2015 2015 - 02 bap-komisyon-performans 2015 - 01 bap-komisyon-performans 2014-07 bap-komisyon-performans 2014-06-bap-komisyon-performans Performans 2014-04 bap-komisyon-performans 2014-03 bap-komisyon-performans 2014-01 2014-02 bap-komisyon-performans Performans Başvuru Formu 2014-01 BAP Komisyonu Performans v2 2013 Dergi Gruplari 2012 Dergi Gruplari 2013-04 BAP Komisyonu Performans v3 2013-07 BAP Komisyonu Performans 2013-06 BAP Komisyonu Performans v4 2013-05 BAP Komisyonu Performans v2 Performans Değerlendirme Yönergesi 2013 2013-03 BAP Komisyonu Performans 2013 Proje destek miktarları 2013-02 BAP Komisyonu Performans 2012-006 BAP Komisyonu Performans 2012-008 BAP Komisyonu Performans 2012-07 BAP Komisyonu Performans 2012 05 BAP Komisyonu Perf 2012-04 BAP Komisyonu Performans 2012-04 BAP Komisyonu Performans 2012-03 BAP Komisyonu Performans 2011 Yılına Ait Yayın ve ABS Performans Puanları Öğretim Elemanı Performans Puan Tübitak KAMU DEVLET ÜNİVERSİTELERİ TÜBİTAK SUNUM Bunları Biliyormusunuz Kamu Devlet Üniversiteleri SUNUM 2010