Kurs ve Toplantılara Katılma Ücretleri

Kurs ve Toplantılara Katılım Ücretleri ile ilgili Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 05.06.2017 tarih ve 90192509-000-12997 sayılı yazısı ve Süleyman Demirel üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 13.07.2017 tarih ve E.122167 sayılı Yazısı

Kurs ve Toplantılara Katılım Ücretleri ile ilgili Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 05.06.2017 tarih ve 90192509-000-12997 sayılı yazısı ve Süleyman Demirel üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 13.07.2017 tarih ve  E.122167 sayılı Yazısı için Tıklayınız

Yayın Tarihi: 14/07/2017
Okunma Sayısı: 4361
Tübitak Harcama İşlemleri İçin Formlar
Güdümlü Proje Performans
2019 Yılında Yürütülen Projeler
Bilimsel Etkinlikleri Destekleme
İdari Personel